top of page
Historie

Historie de Brem Holsteins

Jan van Lipzig nam samen met Marleen het bedrijf over van zijn ouders. De passie voor het ondernemerschap zette zich voort in hun zonen Martijn en Mark. Het hardwerkende en vooruitstrevende gezin heeft het oorspronkelijke bedrijf laten uitgroeien tot een loonbedrijf onder leiding van Martijn en een mooi geautomatiseerd melkveebedrijf onder leiding van Jan, Marleen en Mark.

Kerncijfers en bedrijfsopzet
automatis.JPG
TIJDLIJN BREM.png

Historie Hoeve Rosa

Fons Kersten nam in 2000 het bedrijf in Sevenum over van zijn ouders. Het bedrijf heeft een flinke groei doorgemaakt middels automatisering en uitbreiding melkquotum. In 2012 zijn ze gestart met vergaderlocaties voor de zakelijke markt op hun erf.

Ondanks de verhuizing van de koeien blijft Hoeve Rosa in Sevenum een mooie plek om landelijk te vergaderen.

Hoeve Rosa, inspirerend ontmoeten

TIJDLIJN HR.png
Picture 2.png
Picture 1.png
automati.JPG
zorg voor .JPG

Onze koeien bepalen zelf wanneer ze gemolken worden, dit gebeurt gemiddeld drie keer per dag door melkrobots. Automatisch melken verhoogt de arbeidsproductiviteit en brengt arbeidsverlichting.

De koe loopt in de robot en wordt herkend via haar halsband, het uier wordt geborsteld, de bekers worden aangesloten en de koe wordt gemolken. Na het melken wordt het uier ontsmet met een spray, de koe loopt door en de volgende koe kan worden gemolken. 

De robot registreert allerlei data, zoals het aantal keren dat een koe wordt gemolken, de kwaliteit en de temperatuur van de melk.

Deze manier van melken geeft veel vrijheid aan de koe en is diervriendelijk. De stal biedt daarnaast veel koecomfort door ruime looppaden, de toepassing van koeborstels en koematrassen en een mestrobot die de roosters schoon schuift. De stal heeft een uitstekend klimaat door middel van de hoge nokhoogte. de toepassing van geïsoleerde dakplaten, een weerstation dat gordijnen aanstuurt om de ammoniakemissie uit de stal te minimaliseren.

De stal is gecertificeerd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij, dit betekent dat de stal voldoet aan extra eisen ten aanzien van dierwelzijn en milieu.

Zorg voor onze koeien

- Veestapel: 

      375 melkkoeien​

      200 jongvee

- Melkproductie:

      3.800.000 kg melk per jaar​

      ruim 10.000 liter per dag

- Grond:

      215 ha in gebruik (incl. 35 ha natuurland)​

      Bouwplan: 80 ha. gras, 100 ha. mais en 35 ha. natuurhooi

      Veldwerk: 100% loonbedrijf Martijn van Lipzig  

      (www.vanlipzigvof.nl/loonbedrijf/)

- Afzet:

      Friesland Campina​

      Zuivel van Nu (www.zuivelvannu.nl)

- Gemiddelde dagelijkse voeropname en melkproductie per koe:

      Opname van 50 kg voer per koe per dag​

      Opname van 100 liter water per koe per dag

      Gemiddelde dagproductie per koe 30 kg melk

- Dagelijkse arbeid:

      3,5 Fte: Jan, Mark, Dennis en Twan​

- Automatisering:

      Melken: 6 Lely melkrobots​

      Stappentellers: tochtcontrole

 - Mestscheiding ten behoeve van ligcomfort koeien​

bottom of page